Nouvèl konpayi

Bòn Jounen Fanm!

2022-03-10


Lis entènasyonal fanmjou a!


Kòm yon konpayi ki anplwaye anpil fanm, jou sa a vle di anpil pou nou.


Anplwaye nou yo, mèsi dèske w ban nou tout sa w chak jou—tout talan w, konduit ou, kapasite w pou rezoud pwoblèm, kreyativite w ak anpil lòt bagay ankò.


Chak glann kab nou yo gen yon kontribisyon fanm.


Konekte tout fanm likeglann kabpoufil!